Efekt nocebo – czym jest nocebo i jakie ma znaczenie w medycynie

Nocebo to zjawisko, w którym oczekiwania co do negatywnych skutków leczenia lub substancji medycznej prowadzą do wystąpienia lub nasilenia objawów chorobowych.

 

Poniżej przedstawiam kilka przykładów dowodów na działanie nocebo.

Badania kliniczne nad nocebo wykazują, że pacjenci, którzy są informowani o możliwych skutkach ubocznych leku, częściej zgłaszają te objawy, nawet jeśli otrzymują placebo. Ponadto, w badaniach nad skutecznością leków, pacjenci otrzymujący placebo często zgłaszają działania niepożądane, których nie powinni odczuwać, co sugeruje, że oczekiwania pacjentów mogą wpływać na reakcje organizmu.

Badania neurobiologiczne wykazują, że nocebo może mieć wpływ na aktywność mózgu i układu nerwowego. Badania obrazowania mózgu ujawniły, że oczekiwania pacjentów mogą wpłynąć na aktywność różnych obszarów mózgu, w tym na obszary odpowiedzialne za odczuwanie bólu.

Badania na zwierzętach wykazują, że nocebo może działać również na zwierzęta. Badania nad bólem u myszy wykazały, że myszy, które otrzymały placebo, ale były przekonane, że otrzymały lek przeciwbólowy, wykazywały znacznie mniejszą reakcję na ból niż myszy, które nie były przekonane, że otrzymały lek.

Badania nad zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja i lęk, wykazują, że nocebo może wpływać na objawy tych chorób. Pacjenci z depresją, którzy zostali poinformowani, że lek, który otrzymali, może prowadzić do nasilenia objawów depresyjnych, wykazywali zwiększoną tendencję do zgłaszania tych objawów.

Te dowody wskazują, że nocebo jest rzeczywistym zjawiskiem, a oczekiwania pacjentów mogą mieć wpływ na reakcje organizmu. Jest to ważne z punktu widzenia medycyny, ponieważ świadomość nocebo może pomóc lekarzom w zapobieganiu negatywnym reakcjom pacjentów i w optymalizacji leczenia.

Zobacz także – Efekt koloru tabletki

Post Author: Zdrowiejemy.com.pl