Lecznicze właściwości miodu

W porównaniu z innymi produktami pszczelimi miód wykazuje umiarkowane właściwości bioaktywne. Tym niemniej miód posiada pewne właściwości korzystnie wpływające na organizm człowieka, a my mamy naprawdę sporą wiedzę na temat prozdrowotnych właściwości miodu.

Miód od wieków należał do arsenału produktów medycyny ludowej. Jednak stosunkowo od niedawna, dzięki coraz liczniejszym badaniom, poznajemy dowody na lecznicze właściwości miodu.

Pewne światło na prozdrowotne działanie miodu rzucają badania przeprowadzone przez Artura Stojko, Rafała Stojko, Dorotę Romaniuk, Mateusza Stojko, Aleksandrę Helmin w których wykazano, że miód mniszkowy i lipowy już w ilości 75 mg wykazuje słabą aktywność, natomiast stężenie 300 mg i kolejne (600, 900 i 1200 mg) wskazują na wysoki i silnie aktywny odczyn antybakteryjny (do powyższych badań wykorzystano bakterię Staphylococcus Aureus – gronkowiec złocisty).  [Źródło]

Natomiast w badaniach przeprowadzonych przez Małgorzatę Dżugan i Monikę Wesołowską z Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego dowiedziono, że miód lipowy charakteryzuje się najwyższą aktywnością badanych enzymów (α-amylazy, α-glukozydazy, β-glukozydazy oraz α-mannozydazy), co potwierdza jego lecznicze właściwości[Źródło]

W badaniach Katarzyny Jaśkiewicz, Heleny Rybak-Chmielewskiej, Teresy Szczęsnej, Ewy Waś, Moniki Witek, Urszuli Kośki, Dariusza Tepera przeprowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa  Zakładu Pszczelnictwa w Puławach dowiedziono co prawda niższe zdolności antyoksydacyjne miodów niż propolisu, jednocześnie potwierdzono, że miód posiada właściwości antyoksydacyjne. Potwierdzono również to, że różne odmiany miodu odznaczają się różnym poziomem tych właściwości. I tak aktywność antyoksydacyjna miodów odmianowych wynosiła średnio od 20,9% (dla miodu akacjowego) do 91,0% (dla miodu gryczanego). Ponadto stwierdzono również zależność pomiędzy barwą miodu a jego aktywnością antyoksydacyjną. Miody jasne (akacjowy, rzepakowy) charakteryzowały się niższą aktywnością antyoksydacyjną w porównaniu z miodami ciemnymi (spadziowym, gryczanym).
Zawartość związków fenolowych w miodzie, była niższa w w propolisie i wynosiła średnio od 37,5 mg/100 g w miodzie akacjowym do 317,9 mg/100 g w miodzie gryczanym. W miodach ciemnych, spadziowym i gryczanym całkowita zawartość związków fenolowych była wyższa w porównaniu z ich zawartością w jasnych odmianach miodu, pozyskiwanych wiosną (akacjowym, rzepakowym)[Źródło]
Z badań tych wynika, że miody ciemne mają silniejsze właściwości antyoksydacyjne niż wczesne miody jasne.

Post Author: Zdrowiejemy.com.pl