Sztuczna pierzga z Rzeszowa

Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego wyprodukowali sztuczną pierzgę. Jakość sztucznej pierzgi zaskakuje in plus!

Naukowcy z Instytutu Technologii Żywności i Żywienia Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego wytworzyli laboratoryjnie pierzgę pszczelą. Pierzga powstała w laboratorium poprzez fermentację pyłku pszczelego wywołaną bakteriami probiotycznymi.

Jak się okazało, że sztuczna pierzga jest jeszcze zdrowsza od pierzgi naturalnej. W porównaniu z naturalną pierzgą, sztuczna pierzga ma wyższą od naturalnej pierzgi. Sztuczna pierzga z Rzeszowa ma wyższą całkowitą zawartość związków fenolowych, a także wyższą aktywność antyoksydacyjną.

 

Post Author: Zdrowiejemy.com.pl