zęby trzonowe

Wczesne pojawienie się zębów trzonowych może być wynikiem stresu u dziecka

Naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych odkryli, że stres może mieć wpływ na tempo rozwoju biologicznego dziecka, które jest widoczne już w dzieciństwie. Przyspieszony rozwój biologiczny dziecka lub – innymi słowy – przyspieszone starzenie się – mogą być wykrywalne w momencie wyrzynania się u dziecka pierwszych stałych zębów trzonowych.

Dr Allyson Mackey z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Pensylwanii odkryła zależność pomiędzy zamożnością rodziny i narażeniem dziecka na stres a przyspieszonym biologicznym starzeniem się człowieka. Dr Mackey uważa, że szybsze dorastanie dziecka, które uwidacznia się wcześniejszym wyrzynaniem u dziecka stałych zębów trzonowych, jest wynikiem niekorzystnego środowiska, w którym wychowuje się dziecko. Naukowcy z Pensylwanii odkryli, że niższy dochód rodziny i narażenie na niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa są związane z wcześniejszym wyrzynaniem się pierwszych stałych zębów trzonowych u dziecka i tym samym wpływa na skrócenie się biologicznego okresu dzieciństwa.

Inne badania pokazują podobną zależność. Wcześniejsze badania mówiły, że dzieci, które dorastają w bezpiecznych środowiskach, starzeją się wolniej, co prowadzi do pełniejszego rozwoju mózgu i ułatwiają późniejszą naukę w szkole i zwiększają prawdopodobieństwo zdrowia i pomyślności w życiu dorosłym. Dzieci dorastające w trudniejszych  środowiskach szybciej rozwijają się fizycznie, szybciej osiągając zdolności podobne do osób dorosłych, kosztem późniejszego zdrowia fizycznego i rozwoju psychicznego.

 


Źródło: https://www.pnas.org/content/118/24/e2105304118

 

Post Author: Zdrowiejemy.com.pl