Yoshinori Osumi

Yoshinori Osumi i Nagroda Nobla za post przerywany

W roku 2016 Komitet Noblowski przyznał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny japońskiemu naukowcowi Yoshinori Osumi za jego rewolucyjne odkrycia w dziedzinie autofagii. Prace tego genialnego japońskiego naukowca przyczyniły się do zrozumienia procesów, które zachodzą wewnątrz komórek, kiedy te usuwają, rozkładają i “recyklingują” swoje własne elementy. Odkrycia profesora Osumi przyniosły głębsze zrozumienie wielu chorób i otworzyło nowe perspektywy dla ich leczenia.

Yoshinori Osumi rozpoczął swoje badania nad autofagią jeszcze w latach 90. XX wieku, używając do swoich badań komórek drożdży jako modelowego organizmu. Badania te skupiły się na identyfikowaniu genów i mechanizmów regulacyjnych związanych z autofagią. W 1992 roku Yoshinori Osumi odkrył gen ATG1, który okazał się kluczowy dla kontrolowania procesu autofagii.

Autofagia, najkrócej mówiąc, to proces wewnątrzkomórkowy, w którym komórki usuwają i degradują swoje uszkodzone lub zbędne elementy. Słowo “autofagia” pochodzi z greckiego i oznacza “samojedzenie”. Ten proces jest kluczowy dla utrzymania homeostazy komórkowej, a także dla adaptacji na zmienne warunki środowiskowe.

Dalsze badania profesora Osumi pozwoliły na zidentyfikowanie kilkudziesięciu genów związanych z procesem autofagii. Osumi skupił się również na wyjaśnieniu, jak białka związane z autofagią tworzą struktury nazywane autofagosomami, które są odpowiedzialne za transport i degradację komponentów komórkowych.

Odkrycia Yoshinori Ohsumi mają ogromne znaczenie dla medycyny i zrozumienia wielu chorób, takich jak choroby neurodegeneracyjne, infekcje, nowotwory i choroby metaboliczne. Autofagia odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia komórek, a jej zaburzenia są związane z wieloma schorzeniami.

Dzięki badaniom tego noblisty z Japonii otworzyły się drzwi do nowych terapii i leków, które mogą wpływać na proces autofagii, co stanowi potencjalne leczenie różnych chorób. Badania profesora Osumi przyczyniły się także do zrozumienia procesów starzenia się komórek, co może prowadzić do dalszych badań nad przedłużaniem zdrowego życia. Badania profesora Osumi leżały też u coraz bardziej popularnego sposobu odżywiania, jakim jest post przerywany.

 

Notka biograficzna: Yoshinori Osumi

Profesor Yoshinori Osumi urodził się 9 lutego 1945 roku w Fukuoka w Japonii. Osumi jest japońskim biochemikiem i laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny z roku 2016. Nagrodę Nobla otrzymał za swoje rewolucyjne badania nad autofagią – procesem degradacji komórkowych składników przez same komórki.

Yoshinori Osumi rozpoczął swoją naukową podróż na Uniwersytecie Tokijskim, gdzie uzyskał stopień licencjata w dziedzinie chemii w 1967 roku. Następnie podjął studia magisterskie na Uniwersytecie Tokijskim, gdzie zdobył tytuł magistra w dziedzinie chemii w 1969 roku. Po tym okresie kontynuował swoją edukację na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku, gdzie w 1974 roku uzyskał stopień doktora filozofii w dziedzinie biochemii.

Po uzyskaniu doktoratu Osumi kontynuował swoją karierę akademicką, pracując m.in. w Stanach Zjednoczonych i Japonii. W 1988 roku dołączył do Wydziału Biologii Komórkowej na Uniwersytecie Tokijskim, gdzie skoncentrował się na badaniach związanych z autofagią.

W latach 90. XX wieku Yoshinori Osumi rozpoczął pionierskie badania nad autofagią, używając drożdży jako modelowego organizmu. Jego badania przyczyniły się do zidentyfikowania genów kontrolujących ten proces oraz wyjaśnienia mechanizmów regulacyjnych i strukturalnych związanych z autofagią. Odkrycia te były przełomowe dla zrozumienia podstaw biologii komórkowej i miały kluczowe znaczenie dla wielu dziedzin medycyny.

Uwieńczeniem wieloletniej pracy naukowej był rok 2016, w którym to roku Yoshinori Ohsumi został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za swoje wybitne osiągnięcia w dziedzinie autofagii. Jego prace otworzyły nowe perspektywy dla zrozumienia wielu chorób, a także dla opracowania potencjalnych terapii opartych na regulacji procesów autofagii.

Po otrzymaniu Nagrody Nobla profesor Osumi kontynuował swoją pracę badawczą, angażując się w dalsze studia nad autofagią oraz inspirując kolejne pokolenia naukowców do prowadzenia badań w tej fascynującej dziedzinie biologii komórkowej.

 

 


https://izba-lekarska.pl/numer/numer-112016/nobel-za-samozjadanie/

Fotografia autorstwa 文部科学省ホームページ, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52028935

Post Author: Zdrowiejemy.com.pl